Företagslösningar

Har du ett företag med ett eller flera fordon?

De flesta företagare lägger mycket tid och pengar på sina fordon.

Ofta finns det flera olika märken på fordonen och mycket tid läggs på att köra till respektive och någon kontroll finns inte riktig då man träffar olika personer var gång på verkstaden.

Vi kan erbjuda en helhetslösning där vi servar både era lätta lastbilar samt personbilar även om det är olika märken på dem.

Vi kan förvara era hjul samt byta däck.

Får ni eventuella besiktnings anmärkningar kan vi hjälpa till med dem.

Ni pratar alltid med samma person och vi har en hög serviceambition för att göra ert arbete lättare.